SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

NUTIDA/KAMMARMUSIK

I år är det 20-årsjubileum för det som på Musikkonservatoriet Falun kallas Gotlandsprojektet; dvs vårt årliga samarbete med Gotlands Tonsättarskola. Under 20 år har vi uruppfört ungefär 250 verk av lika många tonsättarstudenter. I år har vi därför intensifierat starten av samarbetet (Workshop 1), som ägde rum på Musikkonservatoriet Falun 29 och 30 november. Under Workshop 1 har vi haft besök av Faint Noise, och tagit del av föreläsningar av Karin Hellqvist och Malin Bång. Tretton ensembler har undervisats av sex lärare tillsammans med de tonsättarelever som komponerat motsvarande verk. Det var två intensiva och givande dagar som avslutades med en konsert arrangerad av Spelrum Falun, där Faint Noise (Malin Bång, Karin Hellqvist och Anna Petrini) framförde musik som verkligen låg i framkant av den musikaliska framtidspejlingen.
Det blev som en hel liten festival, som visar hur vår verksamhet är förankrad i ackumulerad kunskap och erfarenhet, men samtidigt siktar på framtiden.