SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

OPERAPROJEKT!

Musikkonservatoriet Falun sätter upp operan Proserpin av J M Kraus. Repetitionsarbetet är i full gång och den gångna helgen coachades sångarna av regissören Per-Erik Öhrn. Operan utspelar sig vid Etna i Italien. Den uruppfördes 1781, men det första sceniska framförandet skedde 1980 på Drottningholms Slottsteater. Nu framförs den av elever och lärare vid Musikkonservatoriet Falun i Kristinehallen den 3 juni kl 17.00. VÄLKOMNA!

Valentina Smeds i Musikkonservatoriets uppsättning av operan Prosperin av J M Kraus

Valentina Smeds i Musikkonservatoriets uppsättning av operan Proserpin av J M Kraus