SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

PÅ VINTERFEST!

Spektra2Vinterfest1Musikkonservatoriet Falun deltog i den Martin Fröst-ledda festivalen Vinterfest 2015 på flera olika vis. Dels inom MUSIKOM. MUSIKOM betyder Musikkompis, ett projekt inom ramen för Vinterfest som syftar till att knyta samman elever vid kommunala musikskolan i Mora-, Orsa- och Älvdalenområdet med äldre musikstuderande vid Musikkonservatoriet Falun där de sistnämnda agerar faddrar till de mindre barnen. Ett för alla parter lyckosamt projekt som nu är inne på sjätte året. På detta sätt erbjuds ungdomar möjligheten att möta klassisk musik på absolut världsnivå.

Vidare hade jazzlinjen en konsert, och Trio Spektra bestående av Maja Samuelsson (violin), Madeleine Fransén (cello) och Niklas Lindberg (piano) spelade Andrea Tarrodis verk Akacia.