SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

SKOLAN PÅBÖRJAR DISTANSUNDERVISNING

Besked från regeringen gör gällande att vi på Musikkonservatoriet Falun förväntas följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stänga ner undervisningen i gymnasieskolor, högskolor och vuxen- och yrkeshögskolor från och med onsdag 18 mars 2020.

Många frågor uppstår, och vi har i dagsläget inte svar på alla. Men tills vidare gäller följande beslut om undervisningen:

 • Undervisningen kommer att fortsätta där det är möjligt, men på distans.
 • Elever och lärare arbetar med uppgifter som ges i Classroom eller enligt annan överenskommelse med läraren utifrån vilken teknik som finns tillgänglig.
 • Lärare ansvarar för att ge tydliga anvisningar om uppgift och tillvägagångssätt. Elev ansvarar för att göra de uppgifter som ges, och kontakta läraren om problem uppstår.
 • Ordinarie schema gäller för undervisning/arbete och vår ambition är att en del undervisning ska kunna ske online.
 • Om onlineundervisning inte är möjlig ska lärare finnas tillgängliga enligt ordinarie schema för frågor via mejl, online, telefon etc.
 • Individuell instrumental-, sång-, kompositionsundervisning etc. sker på distans.
 • Ensembleundervisning (kammarmusik, jazzensemble, folkensemble, orkester) ställs in helt tillsvidare.

Då vår skola inte liknar någon annan, och många av våra elever har sina hem och enda övningsmöjligheter i skolan har vi beslutat att tillsvidare tillåta att elever kommer till skolan för att öva.

 • Elever kan komma till skolan och öva i sina övningsrum och i andra salar.
 • Elever ska inte stanna på skolan när de inte övar.
 • Elever tar ansvar för att stanna hemma vid sjukdom, vara noga med hygien, hålla avstånd till andra personer för att minska risken för smitta.
 • Lunch finns för elever som vanligt på Gastro. Men viktigt att du som har specialkost avbokar om du reser hem eller blir sjuk. Meddela Gun på tel eller talsvar 023-490 213.
 • Elevköket kan användas men bara för en elev i taget.
 • Elever som önskar kan åka hem och arbeta hemifrån, men tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte resa i onödan.
 • Lärare har möjlighet att arbeta hemifrån eller på skolan, utifrån vad som passar bäst och garanterar möjligheterna till uppkoppling för att undervisa på distans.

VI REKOMMENDERAR alla elever att använda den närmaste tiden till övning och till att arbeta så mycket som möjligt med de teoretiska ämnena, som lämpar sig bättre för distansarbete. När skolan öppnar igen vill vi kunna fokusera på ensemblespel.

Skolverket har öppnat för möjligheten att förlänga terminen, att arbeta in lov och andra lediga dagar.  Vi vet inte nu om det kommer att bli aktuellt, det får bli en senare fråga som vi återkommer om. Håll dig uppdaterad genom att läsa skolmejlen varje dag!

Hör av dig om du är orolig! Hör av dig om du har frågor! Hör gärna av dig till mig eller någon lärare om något är oklart eller jag glömt något.

Ta hand om dig själv och dina kompisar! Tillsammans fixar vi detta.

Många hälsningar / Petronella Brehm, rektor