SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

STIPENDIEREGN ÖVER SKOLANS ELEVER

Inte mindre än 15 stipendier delades ut till Musikkonservatoriet Faluns elever i samband med läsårsavslutningen.

Karin Malmlöf Forslings stipendiefond 

Ur Karin Malmlöf Forslings stipendiefond, som förvaltas av Kungliga musikaliska akademien erhöll sopranen Annika Sandberg och kompositören Sebastian Henriksson 10.000 kr vardera.

J August Bergmans donationsfond

Ur J August Bergmans donationsfond erhöll violinisterna Kristin Kennemark och Alice Klint samt cellisten Christian Ölmeklint 10.000 kr vardera. Dessutom delades ur samma fond sju stipendier à 6000 kr ut. Dessa tillföll violinisten Moa Smedberg, pianisterna Samuel Widéen, Niklas Lindberg och Mathilda Wiklund, sopranen Ylva Ek, fiol-folkmusikern Anna Ekborg och cellisten Cecilia Hahne.

Hugo Alfvénfonden

Till mottagare av stipendier ur Hugo Alfvénfonden som förvaltas av Kungliga musikaliska akademien utsågs cellisten Madeleine Fransén, fagottisten Johannes Herjö och trumpetaren Love Nordkvist. De tre får ett stipendium på 10.000 kr vardera. Stipendierna kommer att delas ut på Alfvéndagen vid Alfvéngården i Leksand den 9 juli, där mottagarna också kommer att framträda.

– Det är fantastiskt att dessa fonder väljer att dela ut stipendier till studerande vid Musikkonservatoriet, säger rektor Gabriel Lindborg.

– Det är ett erkännande att vi håller hög kvalité på vår utbildning och att våra elever är duktiga.

Klicka här för att ladda ned pdf-version.