SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

SVEN-DAVID SANDSTRÖM 1942–2019

Sven-David Sandström har gått ur tiden efter en tids sjukdom. Sven-David tog initiativet till den kompositionsutbildning som sedan startade vid Musikkonservatoriet Falun 2007. Han ansåg att det var utomordentligt värdefullt att unga skulle erbjudas möjligheten att utveckla sitt skapande inom komposition; Sven-David inte bara initierade utbildningen utan kom att bli en sorts konstnärlig ledargestalt för hela skolan inte minst genom att han vid flera tillfällen föreläste för samtliga elever.

Så sent som 2018 medverkade Sven-David vid Musikkonservatoriet Faluns 50-årsjubileum i ett uruppförande av hans verk »Sångens hus« för stråkorkester och blandad kör. Texten skrevs av Göran Greider och verket uruppfördes av skolans samtliga elever i närvaro av de bägge upphovsmännen.

Sven-David delade beredvilligt med sig av sin kunskap, erfarenhet och sin varma och generösa personlighet. Alla vi på Musikkonservatoriet Falun känner ödmjuk tacksamhet över privilegiet att få vara en del av Sven-Davids skapande. Vi kommer att minnas hans varma hjärta och är fast beslutna att vårda och förvalta hans musikaliska arv i hans anda.