SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

TACK FÖR SUCCÉN!

Skiss till PerE12

Lördagen 2 juni kulminerade Musikkonservatoriet Faluns 50-årsjubileum. Inför en fullsatt Kristinehall framfördes bl a Sven-David Sandströms Sångens Hus (uruppförande) och Rimskij-Korsakovs Scheherazade, vilket resulterade i stående ovationer och stor succé! Musikkonservatoriet Falun vill först och främst tacka sina elever, som fullständigt levde upp till aldrig tidigare uppsatta förväntningar. Stort tack också till alla andra som aktivt gjorde galakonserten möjlig. Vi vill nämna Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan med dirigent Paul Mägi, upphovsmännen Sven-David Sandström och Göran Greider, vår konferencier Cecilia Rydinger Alin, Nana Heinberg för utsmyckning och dekor, Ingemar Berglinn för ljus och teknik. Stort tack också till Ulf Caresten på SVT och till galakonsertens talare Ylva Thörn, Mursal Isa och Susanne Rydén, till Falu kommun och sist men inte minst till Landstinget Dalarna och dess Kultur och bildningsförvaltning.

Tack också till alla som på olika sätt deltagit i arrangerandet av de övriga nio konserter som genomfördes under jubileumsveckan.

Vi på Musikkonservatoriet Falun känner stolthet och tacksamhet över detta gedigna firande av att vår unika verksamhet pågått i ett halvt sekel. TACK, och på återseende!

Vi låter vår jubileumsinformation ligga kvar en tid på hemsidan. Läs gärna jubileumsskriften, programboken till jubileumskonserten, om alla operaprojekten och mycket annat, klicka här!