SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

UNGA PÅ KUNGL. SLOTTET

Musikkonservatoriet hade konsert måndag 18 januari på Kungl. Slottet i Stockholm inom ramen för Unga på Slottet. Orkester, slagverk och cellosolo. Fullsatt!

Orkesterslottet

SlagverkslottetMadeleine