SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

URUPPFÖRANDE PÅ ACCORDEONFESTIVALEN

Stråkorkestern genrepade torsdag 14 november i Falun inför Accordeonfestivalen 2019 lördag 16 november på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Skolans elever, under ledning av David Lundblad, blev lika uppskattade som uppmärksammade; båda accordeonsolisterna Owen Murray och Anita Agnas vittnade om att spelet var så proffsigt och att eleverna verkligen spelade på topp. En accordeonkonsert uruppfördes medan det att en annan nyupptäckts och väcktes ur sin törnrosasömn.

Den 19 november åker Anita och Tomas Agnas, som bägge undervisar på Musikkonservatoriet Falun, till London för att vara gästlärare på Royal Academy of Music.