SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

KVINNLIGA KOMPOSITÖRER I FOKUS

I konserten »Vägkorsningar« under fredagen den 10 maj ställde Athanasia Kotronia och Filippa Hedberg en rad kvinnliga kompositörer i fokus, där ensembler varvades med solomusik för klarinett, skrivet av Athanasia och framfört av Filippa.

Filippa och Athanasia fick varma applåder av det hundratal som kom till konserten efter att tillsammans med ett tjugotal medmusiker ha producerat och framfört en fantastiskt fin konsert, som var deras gemensamma gymnasiearbete. Avslutningen var ett verk där Athanasia hade klippt ihop röster som berättade hur och varför de höll på med musik och vad de tänkte sig i framtiden. Inspirerande och roligt!

Ovan syns de båda lyckliga efter en riktigt väl framförd konsert på Dalarnas museum.

Jennie Tiderman-Österberg, Dalarnas Museum, inledde med att berätta om vallkullornas musik, vilka enligt henne även de förtjänar kompostionsstatus.