SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

VÅRKONSERT!

Vårkonsert nr 1 fredag 29 maj kl 19.00 i Kristinehallen med en härlig blandning av alla genrer på Musikkonservatoriet Falun.

Vårkonsert nr 2 lördag 30 maj kl 18.00 i Kristinehallen. Brasstrio, Trio Spektra, Musikkonservatoriets kör och så La Grande Finale: Dvoraks 8 symfoni framförs tillsammans med Dalasinfoniettan under Fredrik Burstedts ledning.

VÄLKOMNA!

Vårkonsert