SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

WORKSHOP NUTIDA MUSIK

Måndag 27 november och tisdag 28 november är det dags för intensivarbete i kammarmusik med nyskriven musik. Eller snarare musik som håller på att skrivas. Det är det första mötet av tre mellan eleverna på konservatoriet och tonsättarelever från Gotlands tonsättarskola. Gästföreläsare blir Karin Hellqvist, internationellt ledande violinist inom nutida musik, tillika en av eleverna i det första samarbetet mellan dessa två unika skolor år 2002. Vi går in på sextonde årgången…. projektet har nu uruppfört närmare 200 verk….Gotlandskarta