SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

WORKSHOP NUTIDA MUSIK

Torsdag och fredag genomförs årets workshop 2 i Musikkonservatoriets unika samarbetsprojekt med Gotlands Tonsättarskola. Elva tonsättarelever och deras lärare Per Mårtensson kommer till Falun för att jobba med årets elva uruppföranden. Dessa äger sedan rum vid festivalen Ljudvågor 2017 i Visby i maj. Detta samarbete har uruppfört 10-12 kompositioner varje år sedan 2002. Runt 170 uruppföranden totalt. Svårslaget…

Malin Sjökvist kopia1