SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Folkmusik

Folkmusik Gymnasium

Gymnasial spetsutbildning med riksrekrytering

Musikkonservatoriet Falun erbjuder ett gymnasium med en estetisk spetsutbildning med riksintag. Endast ett fåtal skolor i Sverige har liknande utbildning, och kraven som ställs för att få driva en estetisk spetsutbildning är stora.

I kraft av Sveriges i särklass största erfarenhet på området, tillsammans med det faktum att Musikkonservatoriets lärarkår är mycket välutbildad och kompetent, uppvisar Musikkonservatoriet Falun en enastående statistik när det gäller att slussa unga begåvningar till vidare studier på musikhögskolor i Sverige och utomlands.

Kombinationen klassiskt, jazz och folkmusik på hög nivå, under samma tak dessutom, finns oss veterligen ingen annanstans i Sverige, förutom vid några av landets musikhögskolor. 

Lägger man därtill att vi har en kompositionslinje inom skolans väggar så 
får du en ytterst kreativ miljö som gymnasieelev med musik som huvudintresse!

Under dina tre studieår vid Musikkonservatoriet Falun får du:

Varje vecka:

  • Två individuella lektioner på ditt huvudinstrument
  • En gemensam lektion
  • En lektion i ensemblespel
  • Undervisning i de musikteoretiska ämnena gehör, satslära, musiklära och musikhistoria, både ur ett allmänt och ur ett genrespecifikt perspektiv

Dessutom får Du:

  • Mästarkurser med framstående folkmusiker och solister
  • Piano som biinstrument
  • Vokal träning
  • Körsång
  • Individuella val 200 poäng