SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp

Ansökan 2022

Här hittar du detaljerade instruktioner om den digitala sökningen, för just ditt instrument.

Klassisk inriktning:

SÅNG
STRÅK (violin, viola, cello, kontrabas)
BLÅS (alla klassiska blåsinstrument)
SLAGVERK

PIANO
ORGEL
GITARR
HARPA

Jazzinriktningen:

JAZZ alla instrument

Folkmusikinriktningen:

FOLKMUSIK alla instrument

Kompositionsinriktningen:

KOMPOSITION